Zapytanie ofertowe nr 4/2019 z dn. 13.06.2019r.

Firma PHU „EUREKA” SŁAWOMIR LEGACKI zaprasza do złożenia oferty na zakup:
– Nabijarki do puszek atomizerów – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 4/2019 i załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 4/2019
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Wyniki postępowania ofertowego nr 4/2019 z dn. 13.06.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 4/2019