Zapytanie ofertowe nr 7/2019 z dn. 19.06.2019r.

Firma PHU „EUREKA” SŁAWOMIR LEGACKI zaprasza do złożenia oferty na zakup:

  • serwer z zasilaczem i klimatyzacją – 1 szt.

Zapytanie ofertowe nr 7/2019 i załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy znajdują się poniżej:

Zapytanie ofertowe nr 7/2019

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Wyniki postępowania ofertowego nr 7/2019 z dn. 19.06.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 7/2019